Jávorszky Ödön Kórház

a 2020. évi C. törvény és az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján

pályázatot hirdet

Pszichiátriai Osztály

osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása, a pszichiátria szakmai irányelveinek mentén. Az osztály működésének megszervezése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése, ügyeletben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020. évi C. törvény és az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, pszichiáter szakorvos,
 • Vezetői tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tudományos fokozat
 • Osztályvezető főorvosi gyakorlat


Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség, csapatmunka, betegorientáltság, diagnosztikus képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Osztály vezetésre vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések, részletes fényképes szakmai önéletrajz, egyetemi diploma és szakképesítések hiteles másolata, kamarai tagságot igazoló okirat, működési nyilvántartásról szóló igazolás, tudományos tevékenység jegyzéke, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Finta Éva nyújt, a +36-70-585-6622 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos (Pszichiátriai Osztály),

vagy

 • Elektronikus úton Soós Viktória részére a munkaugy@javorszky.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.javorszky.hu

         www.kozigallas.hu