Jávorszky Ödön Kórház

a 2020. évi C. törvény és az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján

pályázatot hirdet


traumatológus szakorvos vagy ortopédia-traumatológia szakvizsga előtt álló orvos

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység járó- és fekvőbeteg szakellátás orvosi, szakorvosi feladatainak ellátása, ügyeletben való részvétel. Szakorvos és szakorvosjelölt jelentkezését is várjuk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020. évi C. törvény és az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, ortopéd- traumatológiai, vagy traumatológiai szakképesítés vagy szakképzésben résztvevő szakorvosjelölt,
    • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
    • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•     Kiváló szintű problémamegoldó képesség, csapatmunka, betegorientáltság, diagnosztikus képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   Részletes fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, kamarai tagságot igazoló okirat, működési nyilvántartásról szóló igazolás, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Tamás osztályvezető főorvos nyújt, a +36-30-663-2424 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: traumatológus szakorvos vagy ortopédia-traumatológia szakvizsga előtt álló orvos,

vagy

  • Elektronikus úton Szigeti Szandra (Humánpolitikai Osztály) részére a munkaugy@javorszky.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 3.