Jávorszky Ödön Kórház

a 2020. évi C. törvény és az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján

pályázatot hirdet

Belgyógyászati Osztály

osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása, a belgyógyászat szakmai irányelveinek mentén. Az osztály működésének megszervezése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése. Ügyeletben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020. évi C. törvény és az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, belgyógyász szakorvos,
 • Vezetői tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tudományos fokozat
 • Osztályvezető főorvosi gyakorlat
 • Endokrinológia szakvizsga


Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • csapatmunka,
 • betegorientáltság,
 • diagnosztikus képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Osztály vezetésre vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések,
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • egyetemi diploma és szakképesítések hiteles másolata,
 • kamarai tagságot igazoló okirat,
 • működési nyilvántartásról szóló igazolás,
 • tudományos tevékenység jegyzéke,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos (Belgyógyászati Osztály),

vagy

 • Elektronikus úton Soós Viktória részére a munkaugy@javorszky.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: