Jávorszky Ödön Kórház

a 2020. évi C. törvény és az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Csecsemő- és Gyermekosztályra

ápoló

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Műszakos munkarendben csecsemő- és gyermekápolói feladatok ellátása a Csecsemő- és Gyermekosztályon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Ápolói szakképesítés
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Előny:

 • Csecsemő- és gyermek szakápolói képesítés

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • Gyermekekhez való határozott, de kedves hozzáállás
 • Betegorientáltság,
 • Kiváló szintű csapatmunka, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • kamarai tagságot igazoló okirat, működési nyilvántartásról szóló igazolás,
 • beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Király Edit ápolási igazgató nyújt, a 06-27-620-607-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•  Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ápoló (Csecsemő- és Gyermekosztály).

•  Elektronikus úton Dr. Király Edit részére a kiraly.edit@javorszky.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 3.