ELHUNYT DR. CSÉCS ILONA FŐORVOS

A Jávorszky Ödön Kórház mély megrendüléssel értesít mindenkit, aki ismerte, tisztelte és szerette, hogy Dr. Csécs Ilona onkológus főorvos életének 66. évében, 2020. február 13-án, váratlanul elhunyt. Emléke előtt szeretettel és tisztelettel adózunk.

drCsI

Dr. Csécs Ilona onkológus főorvos 1953. április 24-én, Bagodvitnyéden született. 1977-től kezdett segédorvosként dolgozni az akkor még Szőnyi Tibor nevét viselő váci kórház kórbonctani és kórszövettani osztályán, majd 1981-től a belgyógyászati osztályon. Az elmúlt huszonnyolc évben a térség klinikai onkológusaként tevékenykedett. 2013-ban Egyéni Pro Urbe –díjjal tüntette ki a város a hivatásgyakorláson túlmutató önzetlen segítő munkáért, a betegek számára lelki támaszt nyújtó Együtt-Egymásért daganatos betegek klubjának több évtizedes működtetéséért, a közösség életében való aktív részvételéért, amiben életének utolsó pillanatáig részt vett. Az ONKOTEAM megszervezésével a betegek lehető legjobb ellátása érdekében fáradozott. Kollégáihoz való viszonya, segítőkészsége példaértékű, amit naponta hiányként fogunk megélni. Betegei szerették, tisztelték, amit a több évtizedes fáradozása elismeréseként vívott ki. Lelkiismeretes munkája révén más intézetek szakemberei is megismerték és tevékenységéről elismerően nyilatkoztak.

„Ezek a falak nekem az otthonom. Nem is tudom… második, első? Valahogy együtt a kettő. És a klub pedig… negyven éves voltam és ti is, maguk is huszonöt évvel fiatalabbak. De legalább megértük.” – mondta 2018-ban, a klub fennállásának huszonötödik évfordulóján. Mindig, minden megnyilvánulásában azt hangsúlyozta, hogy egy betegség terápiájában a test mellett, a lélek gyógyítása is egy nagyon fontos komponens.

Previous article

TELJES LÁTOGATÁSI TILALOM !

Next article

Lakossági tájékoztatás