Minőségirányítás

A JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ
MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA

   A Jávorszky Ödön Városi Kórház kinyilvánítja, hogy a Küldetési Nyilatkozatában megfogalmazottaknak a minőség központba állításával kíván megfelelni. Minőség iránti elkötelezettségünk keretét az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer működtetése adja. Állandó méréssel, elemzéssel kívánjuk céljainkat meghatározni, elérni, meghaladni, és újabb célokat kitűzni, biztosítva a folyamatos fejlődést.

Céljaink:

       Partnereink, és a betegek bizalmat és elégedettséget érezzenek az általunk nyújtott szolgáltatás kapcsán.

         A Jávorszky Ödön Kórház munkatársai elégedettek legyenek munkahelyükkel.

Minden munkatársnak a képzésével, továbbképzésével, új ismeretek, módszerek, technológia és eljárások alkalmazásával a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása, a szakmai színvonal fenntartása, emelése.

Teljeskörűen támaszkodni a dolgozók ismereteire, tapasztalatára, tudására, közreműködésére, hogy azok felhasználásra kerüljenek a kórházban folyó tevékenységek értékelésére, fejlesztésére.

        Folyamatosan szem előtt tartani a szabályozott működés érdekében, a vonatkozó jogszabályok ismeretét és betartását, betartatását, különösen a betegjogok tekintetében.

        Együttműködni más szakmai és civil szervezetekkel és munkatársakkal, hogy a nyújtott ellátás magas színvonalú és folyamatos legyen.

        Meglévő folyamataink optimalizálásával, folyamatos fejlesztésével az érdekelt felek elvárásainak megfelelni.

        Olyan szervezeti kultúra létrehozása, fenntartása, amelyben az egyéni felelősségvállalással és hozzájárulás révén valósuljanak meg az intézet minőség-célkitűzései.A JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ KÜLDETÉSI NYILATKOZATA

A Jávorszky Ödön Kórház feladata Pest, Nógrád és Heves megye kijelölt területeinek járó-és fekvőbeteg ellátása. Feladatunk aktív, krónikus és rehabilitációs szakellátás keretein belül a megbetegedések megelőzése, gyógyítása és után követése.

A vezetés legfőbb elve az együttgondolkodás. Ahhoz, hogy betegeinket a kor színvonalának megfelelő ellátásban tudjuk részesíteni, elengedhetetlen, hogy csapatban dolgozzunk, erre kiemelt hangsúlyt fektetünk. Az intézmény minden dolgozójának szaktudása, véleménye lényeges számunkra. Csapatmunkánk fő motivációja betegeink elégedettsége.

A betegellátásban legfőbb szempontunk, hogy gyógyító folyamataink egyénre szabottak és humánusak legyenek. A tudományos eredményeket és módszereket felhasználva gyógyítunk, és igyekszünk új technológiát képviselő eszközökkel segíteni a betegek ellátását.
Feladatunknak tekintjük hagyományaink megőrzése mellett az oktatásban és a tudományos életben való részvételt.

Figyelmet szentelünk a humán erőforrás megtartására és fejlesztésére. A munkatársak tudása jelenti a legfőbb szakmai értéket, ezért a vezetés a munkatársakat megbecsüli, elismeri.

Kidolgozott stratégia mentén, rendszerelvűen gondolkodva, modern vezetési eszközökkel, módszerekkel irányítjuk a szervezet működését. A teljes körű minőségi ellátásra törekedve a folyamataink elemzésével, kockázataink kezelésével, és a betegellátás biztonságának szem előtt tartásával a szervezet működését folyamatosan magasabb szintre emeljük.