A JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ KÜLDETÉSI NYILATKOZATA

A Jávorszky Ödön Kórház feladata Pest, Nógrád és Heves megye kijelölt területeinek járó-és fekvőbeteg ellátása. Feladatunk aktív, krónikus és rehabilitációs szakellátás keretein belül a megbetegedések megelőzése, gyógyítása és után követése.

A vezetés legfőbb elve az együttgondolkodás. Ahhoz, hogy betegeinket a kor színvonalának megfelelő ellátásban tudjuk részesíteni, elengedhetetlen, hogy csapatban dolgozzunk, erre kiemelt hangsúlyt fektetünk. Az intézmény minden dolgozójának szaktudása, véleménye lényeges számunkra. Csapatmunkánk fő motivációja betegeink elégedettsége.

A betegellátásban legfőbb szempontunk, hogy gyógyító folyamataink egyénre szabottak és humánusak legyenek. A tudományos eredményeket és módszereket felhasználva gyógyítunk, és igyekszünk új technológiát képviselő eszközökkel segíteni a betegek ellátását.
Feladatunknak tekintjük hagyományaink megőrzése mellett az oktatásban és a tudományos életben való részvételt.

Figyelmet szentelünk a humán erőforrás megtartására és fejlesztésére. A munkatársak tudása jelenti a legfőbb szakmai értéket, ezért a vezetés a munkatársakat megbecsüli, elismeri.

Kidolgozott stratégia mentén, rendszerelvűen gondolkodva, modern vezetési eszközökkel, módszerekkel irányítjuk a szervezet működését. A teljes körű minőségi ellátásra törekedve a folyamataink elemzésével, kockázataink kezelésével, és a betegellátás biztonságának szem előtt tartásával a szervezet működését folyamatosan magasabb szintre emeljük.

A JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA

A Jávorszky Ödön Kórház kinyilvánítja, hogy a Küldetési Nyilatkozatában megfogalmazottaknak a minőség központba állításával kíván megfelelni. Minőség iránti elkötelezettségünk keretét az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer működtetése adja. Állandó méréssel, elemzéssel kívánjuk céljainkat meghatározni, elérni, meghaladni, és újabb célokat kitűzni, biztosítva a folyamatos fejlődést.

Céljaink:

  • Partnereink, és a betegek bizalmat és elégedettséget érezzenek az általunk nyújtott szolgáltatás kapcsán.
  • A Jávorszky Ödön Kórház munkatársai elégedettek legyenek munkahelyükkel.
  • Minden munkatársnak a képzésével, továbbképzésével, új ismeretek, módszerek, technológia és eljárások alkalmazásával a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása, a szakmai színvonal fenntartása, emelése.
  • Teljeskörűen támaszkodni a dolgozók ismereteire, tapasztalatára, tudására, közreműködésére, hogy azok felhasználásra kerüljenek a kórházban folyó tevékenységek értékelésére, fejlesztésére.
  • Folyamatosan szem előtt tartani a szabályozott működés érdekében, a vonatkozó jogszabályok ismeretét és betartását, betartatását, különösen a betegjogok tekintetében.
  • Együttműködni más szakmai és civil szervezetekkel és munkatársakkal, hogy a nyújtott ellátás magas színvonalú és folyamatos legyen.
  • Meglévő folyamataink optimalizálásával, folyamatos fejlesztésével az érdekelt felek elvárásainak megfelelni.
  • Olyan szervezeti kultúra létrehozása, fenntartása, amelyben az egyéni felelősségvállalással és hozzájárulás révén valósuljanak meg az intézet minőség-célkitűzései.