Minőségirányítás

A JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ
MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA

   A Jávorszky Ödön Városi Kórház kinyilvánítja, hogy a Küldetési Nyilatkozatában megfogalmazottaknak a minőség központba állításával kíván megfelelni. Minőség iránti elkötelezettségünk keretét az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer működtetése adja. Állandó méréssel, elemzéssel kívánjuk céljainkat meghatározni, elérni, meghaladni, és újabb célokat kitűzni, biztosítva a folyamatos fejlődést.

Céljaink:

       Partnereink, és a betegek bizalmat és elégedettséget érezzenek az általunk nyújtott szolgáltatás kapcsán.

         A Jávorszky Ödön Kórház munkatársai elégedettek legyenek munkahelyükkel.

Minden munkatársnak a képzésével, továbbképzésével, új ismeretek, módszerek, technológia és eljárások alkalmazásával a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása, a szakmai színvonal fenntartása, emelése.

Teljeskörűen támaszkodni a dolgozók ismereteire, tapasztalatára, tudására, közreműködésére, hogy azok felhasználásra kerüljenek a kórházban folyó tevékenységek értékelésére, fejlesztésére.

        Folyamatosan szem előtt tartani a szabályozott működés érdekében, a vonatkozó jogszabályok ismeretét és betartását, betartatását, különösen a betegjogok tekintetében.

        Együttműködni más szakmai és civil szervezetekkel és munkatársakkal, hogy a nyújtott ellátás magas színvonalú és folyamatos legyen.

        Meglévő folyamataink optimalizálásával, folyamatos fejlesztésével az érdekelt felek elvárásainak megfelelni.

        Olyan szervezeti kultúra létrehozása, fenntartása, amelyben az egyéni felelősségvállalással és hozzájárulás révén valósuljanak meg az intézet minőség-célkitűzései.A JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ KÜLDETÉSI NYILATKOZATA

Mi, a Jávorszky Ödön Városi Kórház azért létezünk, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben élő embertársak, közösségek egészségének megóvásában, helyreállításában, a betegségek megelőzésében részt vállaljunk, a minket megkeresőknek segítséget adjunk.

Ahhoz, hogy a lehető legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani, az alábbiakra való állandó törekvéssel kívánjuk megvalósítani küldetésünket:

A tudomány eredményei, a megfelelő technológia, a legjobb gyakorlat alkalmazása a kiváló klinikai eredmények elérése érdekében mind az ápolás, mind az orvoslás területén.

Elkötelezett munkatársak alkalmazása, akik magasan képzettek, sokrétű tapasztalattal rendelkeznek, hogy lehetőségeinkhez képest mindig a kor színvonalának megfelelő ellátásban részesítsük a kórházunkat megtisztelő betegeket.

A források ésszerű felhasználása a magas minőség és a költséghatékonyság biztosítása érdekében.

Munkánk során mindnyájunk számára vezérelvként szolgálnak a következők:

A hozzánk fordulókat és családtagjaikat, kollegáinkat és más egészségügyi dolgozót, kedvességgel, tisztelettel, türelemmel, empátiával fogadjuk.

Elismerjük és tiszteletben tartjuk, hogy minden személy más-más egyéniség. A becsületesség, őszinteség és a személyiség sérthetetlensége vezet minket tevékenységeinkben.

Igyekszünk fejleszteni személyes és szakmai képességeinket, készségeinket. Nyitottak vagyunk minden belső és külső környezeti változásra Minden szolgáltatási lehetőség felé rugalmasan és pozitívan viszonyulunk.

Ahhoz, hogy betegeinket a kor színvonalának megfelelő ellátásban tudjuk részesíteni, elengedhetetlen, hogy csapatban dolgozzunk. Csapatmunkánk fő motivációja betegeink elégedettsége.