Tájékoztató az egészségügyi dokumentációba való betekintés és másolatkérés feltételeiről

Tisztelt Kérelmező!

Ön az intézményünk birtokában lévő egészségügyi dokumentumba betekintési lehetőséget, illetve dokumentum másolatot kér.

Az erre irányuló kérelem teljesítésének meghatározott feltételei vannak, elsősorban a megfelelő formanyomtatvány kitöltése (F-368-09), melyet letölthet honlapunkról. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Önnek igazolnia kell személyazonosságát és azt, hogy jogosult megkapni a dokumentumot.

Az alábbiakban röviden tájékoztatjuk lehetőségeiről.

Az alábbi esetekben lehetséges a betekintés és a másolatkérés:

  • Ha Ön az érintett beteg (vagy a beteg által meghatalmazott, e célból megnevezett személy, az ő törvényes képviselője vagy törvény szerint a nevében eljárni jogosult hozzátartozója). Ez esetben a másolatkérés első alkalommal a GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján térítésmentes, a további alkalmakor– térítésköteles.
  • Ha Ön az érintett beteg házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére vagy élettársa, és a beteg egészségügyi dokumentációjára azért van szüksége, mert az Ön vagy leszármazói egészségügyi érdekéből feltétlenül szükséges annak megismerése. A másolatkérés ebben az esetben térítésköteles.
  • Ha Ön törvényes képviselője, közeli hozzátartozója vagy örököse elhunyt betegünknek, és a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat kívánja megismerni. A másolatkérés első alkalommal térítésmentes, további alkalmakor térítésköteles.

Tájékoztatjuk, hogy a másolatkéréssel kapcsolatban megadott személyes adatait – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapnak megfelelően a kérelem elintézését követően is kezeljük a számviteli bizonylatok megőrzési idejének megfelelő ideig annak érdekében, hogy az első alkalomra korlátozott térítésmentességet biztosítani tudjuk.

Költségtérítés:

Térítésköteles másolatok kiadása esetén:

Az egyszeri eljárási díj: bruttó 1.500 Ft, ezen kívül: A/4-es oldalanként: bruttó 150 Ft .

A pontos születési időpontra vonatkozó dokumentáció kiadási költsége: 5.000.- Ft.

Az ismertetett térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

Mivel az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó adatok kezelésére szigorú törvényi előírások vonatkoznak, a kérelmező személyét azonosítanunk kell, az írásban benyújtott kérelmeket el kell bírálnunk, és ennek nyomán tudjuk az Ön rendelkezésére bocsátani a kért dokumentumok közül azokat, amelyek kiadására a törvény lehetőséget ad. A kérelem elbírálása maximum 30 napot vehet igénybe. Az is előfordulhat, hogy a kérelem teljesíthetősége érdekében további információkat kérünk Öntől.

Másolatkérés helye: Betegfelvételi Iroda (Szakrendelő földszint R 042)

Időpontja:

Hétfő-Csütörtök: 8:00-14:30

Péntek: 8:00-13:00

Másolatkéréshez szükséges személyes okmány: személyi igazolvány/útlevél

Másolatkéréshez szükséges nyomtatvány: ITT ÉRHETŐ EL


Pénztári nyitvatartás:

hétfő-csütörtök: 09:00-12:30

 péntek: 08:00-11:30

 hétvégén, ünnepnapokon ZÁRVA

Elhelyezkedése: a Kórház főbejáratánál jobbra.

További tájékoztatást kérhet a   0627-620620/1408– as  telefonszámon.


Felhívjuk a figyelmét, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lakossági portálján (ügyfélkapus bejelentkezéssel) – közvetlen hozzáféréssel – lehetősége van a 2017.11.01 napjától történt, közfinanszírozott ellátásairól készült egészségügyi dokumentációkat (zárójelentés, ambuláns lap, leletek stb.) díjmentesen megtekinteni, letölteni, illetve kinyomtatni.

A portál az alábbi címen érhető el: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal.