Pályázat

 

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Igazgatóság

gazdasági elemző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Költségvetési tervezésben üzemgazdasági szemléletű tervezésben, stratégiai tervezésben való közreműködés. Részvétel az intézményi költségvetés szervezeti egységekre vonatkozó tervszerű végrehajtásában. Keretgazdálkodás rendszerének összegének felülvizsgálata, elemzése, javaslattétel a gazdaságos és hatékony működésre. Iránymutatás a gazdasági és az érintett szervezeti egységek vezetőinek gazdasági, pénzügyi munkájához, ellenőrzések, egyeztetések lefolytatása. Szabályzatok előkészítésében való részvétel, gazdálkodás elemzésében való közreműködés, javaslattétel, Beszámolók tartalmának összeállításában, ellenőrzésében való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, pénzügyi, számviteli- vagy gazdasági diploma, regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség vállalkozási vagy államháztartási szakon,

•         Költségvetési szervnél szerzett gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai , szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők, a pályázati anyagot megismerhetik és hozzájárulás a személyes adatainak kezeléséhez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Államháztartási (regisztrált) mérlegképes könyvelő,

•         egészségügyben szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló problémamegoldó képesség,csapatmunka,jó kommunikációs készség,kreativitás, nagyfokú önállóság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló problémamegoldó képesség,csapatmunka,jó kommunikációs készség,kreativitás, nagyfokú önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes, fényképes szakmai önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez. Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Urbán Edina nyújt, a 06-27-620-602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére a urban.edina@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat elbíráló bizottság, meghallgatás, főigazgatói döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2018. december 13.

•         www.aeek.hu – 2018. december 13.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézményről további információ a www.javorszky.hu honlapon szerezhető be.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

___________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Pénzügyi- és Számviteli Osztály

pénzügyi- és számviteli osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Időszaki költségvetési jelentés, évközi mérlegjelentés, éves költségvetési beszámoló készítése, egyéb gazdasági adatszolgáltatás összeállítása, beszámoló mellékleteinek elkészítése, Előirányzat-nyilvántartás vezetése, saját hatáskörű előirányzat módosítások kezdeményezése, közreműködés az előirányzatokkal történő gazdálkodásban, Maradvány felhasználásra javaslat-tétel, maradvány elszámolás készítése, Kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése, ennek során fedezetvizsgálat, Utalványozások érvényesítése, ennek során likviditás vizsgálat, Likviditás nyomon követése, likviditási terv és egyéb pénzügyi előjelzések készítése, Főkönyv és analitikák egyeztetése, személyi juttatások könyvelésének ellenőrzése, egyeztetés a Magyar Államkincstárral, zárlati egyeztetések, valamint azok koordinálása, Részvétel a leltárak előkészítésében, elkészítésében, Részvétel a számviteli szabályzatok készítésében, aktualizálásában, Elemi költségvetés tervezése, Könyvvizsgáló, külső és belső ellenőrzések részére adatszolgáltatások összeállítása, koordinálása, Az osztályhoz tartozó munkatársak irányítása, munkafolyamatok megszervezése,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, pénzügyi, számviteli- vagy gazdasági diploma, regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség vállalkozási vagy államháztartási szakon,

•         pénzügyi-számviteli területen szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Vezetői gyakorlat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Regisztrált államháztartási (regisztrált) mérlegképes könyvelő,

•         CompuTrend EcoStat programjának ismerete, szakmai referencia, költségvetési szervnél szerzett pénzügyi-számviteli vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Rendszerszemlélet, proaktív hozzáállás, jó csapatjátékos, felelősségtudat, döntésképesség,

•         Magas fokú problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség szóban és írásban,

•         Szakmai elkötelezettség, lojalitás, rugalmasság, terhelhetőség, szakszerűség, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél a betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos célok, feladatok, a korábbi vezetői tapasztalatok, a beosztás betöltéséhez kapcsolódó okok ismertetésével (legalább 1 oldal terjedelemben) iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, személyes adatokat tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik és a pályázó hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-14/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi- és számviteli osztályvezető.

•         Elektronikus úton Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére a urban.edina@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat Elbíráló Bizottság, meghallgatás, főigazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2018. november 22.

•         www.aeek.hu – 2018. november 22.

 

 

 

————————————————————————————————————————–

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Fül-orr-gégészet

fül-orr-gégész szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység szakorvosi feladatainak ellátása, ügyeletben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, fül-orr-gégészet,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, OONY-ba történt felvétel igazolása, tudományos tevékenység jegyzéke, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék. végzettséget igazoló okiratok, MOK igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-18/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fül-orr-gégész szakorvos.

•         Elektronikus úton Dr. Horváth Nóra orvos igazgató részére a orvosigazgato@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, orvos igazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2018. október 22.

•         www.aeek.hu – 2018. október 22.

 

______________________________________________________________________________________________

 

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Fül-orr-gégészet

gyermek fül-orr-gégész szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység szakorvosi feladatainak ellátása, ügyeletben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, gyermek fül-orr-gégészet,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, OONY-ba történt felvétel igazolása, tudományos tevékenység jegyzéke, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, végzettséget igazoló okiratok, MOK igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-19/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gyermek fül-orr-gégész szakorvos.

•         Elektronikus úton Dr. Horváth Nóra orvos igazgató részére a orvosigazgato@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, orvos igazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2018. október 22.

•         www.aeek.hu – 2018. október 22.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Központi Műtő

műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Központi Műtőben képzettségének és kompetenciájának megfelelően végzi a szakasszisztensi feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, műtős szakasszisztens,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Csapatmunka, etikus viselkedés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési nyilvántartást igazoló okirat, kamarai tagságról szóló határozat, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-17/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műtős szakasszisztens.

•         Elektronikus úton Dr. Király Edit részére a kiraly.edit@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, ápolási igazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2018. október 19.

•         www.aeek.hu – 2018. október 19.

 

 

————————————————————————————————————————————————–

 

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Központi Műtő

vezető műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rábízott szervezeti egység és dolgozók szakmai irányítása, ellenőrzése, megfelelő működés biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, műtős szakasszisztensi szakképesítés,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Kiváló szintű csapatmunka, etikus viselkedés, szakmai és vezetői készség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, a megpályázott állással kapcsolatos szakmai és vezetői koncepció, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési nyilvántartást igazoló okirat, kamarai tagságról szóló határozat, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-16/2018 , valamint a munkakör megnevezését: vezető műtős szakasszisztens.

•         Elektronikus úton Dr. Király Edit részére a kiraly.edit@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, ápolási igazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2018. október 19.

•         www.aeek.hu – 2018. október 19.

 

___________________________________________________________________________________________________