Állásajánlatok

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Igazgatóság

orvos igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint az intézményben nyújtott orvosi, gyógyszerészi és higiénés tevékenység felügyelete, összehangolása. A kórház középtávú szakmai programjának és fejlesztési koncepciójának elkészítése. Orvosszakmai munka szervezése, ellenőrzése. Figyelemmel kíséri az osztályok teljesítményének alakulását, beszámolási kötelezettséggel bír a főigazgató felé. Felügyeli a kórházi kontrolling tevékenységet és kapcsolattartás az orvosszakmai szervezetekkel, egyetemekkel, szakmai kollégiumokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) bér megegyezés szerint az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, általános orvos (ÁOK), szakorvosi szakképesítés,

•         vezetői gyakorlat (kórházban szerzett) – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Problémamegoldó képesség, szervezőkészség, kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Orvos igazgatói vezetésre vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések, részletes szakmai önéletrajz, egyetemi diploma és szakképesítések hiteles másolata, OONY-ba történt felvétel igazolása, MOK tagsági ig. másolata, tudományos tevékenység jegyzéke, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Urbán Edina nyújt, a 06-27-620-602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-75/19 , valamint a munkakör megnevezését: orvos igazgató (magasabb vezető).

•         Elektronikus úton Szivák Zsanett részére a zsanett.racz@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat Elbíráló Bizottság, meghallgatás, főigazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. október 18.

•         www.aeek.hu – 2019. október 18.

•         Egészségügyi Közlöny

•         Közigállás – 2019. október 18.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Döntéselőkészítő osztály

finanszírozási és kontrolling ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Fekvőbeteg szakellátás teljesítményeinek előkészítése, elemzése, folyamatos ellenőrzése és NEAK felé jelentésének biztosítása, • Finanszírozási jogszabályok gyakorlati alkalmazása, nyomon követése, érvényesítése, • Térítési díj számítása, • Fekvő- és járóbeteg szakellátás után járó bevételek osztályokra, szakfeladatokra elszámolása, • Háttérszolgáltatást nyújtó osztályok teljesítményének elszámolása, • Statisztikai adatok, beszámolók, adatszolgáltatások összeállítása, • Kapcsolattartás, együttműködés intézményen belüli szervezeti egységekkel és külső partnerekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) bér megegyezés szerint az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, egészségügyi szervezői vagy egészségbiztosítási területen, vagy egyéb szakirányú végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egészségügyi finanszírozás területén szerzett szakmai gyakorlat

•         Kódolási gyakorlat

•         Medikai rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Irodai szoftverek erős, felhasználói szintű ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Precíz munkavégzés

•         Megbízhatóság

•         Jó csapatszellem

•         Önálló és felelősségteljes munkavégzésre való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Erika nyújt, a 06-30-663-2460 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-84/19 , valamint a munkakör megnevezését: finanszírozási és kontrolling ügyintéző.

•         Elektronikus úton Rácz Zsanett részére a zsanett.racz@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. október 15.

•         www.aeek.hu – 2019. október 15.

•         www.kozigallas.hu – 2019. október 15.

___________________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Igazgatóság

műszermérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézeti orvosi műszerek, berendezések beszerzésének előkészítésével, javításával és kötelező felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok végzése és felügyelete

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) bér megegyezés szerint az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, villamosmérnök/orvostechnikai vagy hasonló végzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-82/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszermérnök.

•         Elektronikus úton Rácz Zsanett részére a zsanett.racz@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. október 4.

•         www.aeek.hu – 2019. október 4.

•         Közigállás – 2019. október 4.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Reumatológia

reumatológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Járóbeteg szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) bér megegyezés szerint az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, reumatológia,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Problémamegoldó képesség, csapatmunka, betegorientáltság, jó diagnosztikus képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, MOK igazolás, OONY-ba történt felvétel igazolása, tudományos tevékenység jegyzéke, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kékesi Gábor nyújt, a 06-27-620-620/ 1128 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-79/2019 , valamint a munkakör megnevezését: reumatológus szakorvos.

•         Elektronikus úton Rácz Zsanett részére a zsanett.racz@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, orvos igazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. szeptember 30.

•         www.aeek.hu – 2019. szeptember 30.

•         Közigállás – 2019. szeptember 30.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Sürgősségi Betegellátó Osztály

szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sürgősségi szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) bér megegyezés szerint az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, oxyológia-sürgősségi szakorvos, belgyógyászat,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Problémamegoldó képesség, csapatmunka, betegorientáltság, jó diagnosztikus képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, OONY-ba történt felvétel igazolása, MOK tagságról szóló okirat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, végzettséget igazoló okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kékesi Gábor nyújt, a 06-27-620-620/1128 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-80/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakorvos.

•         Elektronikus úton Rácz Zsanett részére a zsanett.racz@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, orvos igazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. szeptember 30.

•         www.aeek.hu – 2019. szeptember 30.

•         Közigállás – 2019. szeptember 30.

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Belgyógyászati osztály- Onkológiai szakrendelés

onkológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Járóbeteg szakorvosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, klinikai onkológia,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, MOK igazolás, OONY-ba történt felvétel igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kékesi Gábor nyújt, a 06-27-620-620/1128 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-81/2019 , valamint a munkakör megnevezését: onkológus szakorvos.

•         Elektronikus úton Rácz Zsanett részére a zsanett.racz@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, orvos igazgatói döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. szeptember 30.

•         www.aeek.hu – 2019. szeptember 30.

•         Közigállás – 2019. szeptember 30.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Igazgatóság

titkárnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az orvos igazgató, valamint az igazgatóság titkárnői teendőinek ellátása. A szervezeti egység hivatali, adminisztrációs és protokolláris tevékenységének ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Jó kommunikációs képesség és szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Zsanett nyújt, a 06-27-620-615 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-73/2019 , valamint a munkakör megnevezését: titkárnő.

•         Elektronikus úton Rácz Zsanett részére a zsanett.racz@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. szeptember 13.

 

___________________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Több osztályra, nyugdíjazás miatt

osztályvezető főápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • adott szervezeti egység általános irányítása és menedzselése; • szakdolgozói munkatevékenység irányítása, felügyelete és értékelése; • célok és értékelési kritériumok meghatározása az általuk irányított egységek számára; • munkatársak toborzásának, felvételének és oktatásának irányítása vagy vezetése; • eljárások, irányelvek és normák kidolgozása, végrehajtása és nyomon követése az ápoló munkatársakra vonatkozóan; • fekvőbetegágyak, eszközök és a létszám kihasználásának figyelése a források hatékony kihasználásának biztosítása érdekében, valamint további létszám, berendezés és szolgáltatások iránti igény felmérése; • részvétel a kórház minőségügyi rendszerének kialakításában, fejlesztésében, területét érintő feladatok koordinálásban és ellenőrzésben. • kapcsolattartás más részlegekkel, egészségügyi és egyéb intézményekkel

 


 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, diplomás ápoló,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•   Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, érvényes működési kártya

Elvárt kompetenciák:

•         Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, önálló, precíz munkavégzés. Jó vezetői képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési nyilvántartást igazoló okirat, kamarai tagságról szóló határozat, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Király Edit nyújt, a 06-27-620-607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-68/19 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főápoló.

•         Elektronikus úton Dr. Király Edit részére a kiraly.edit@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Király Edit, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. augusztus 21.

___________________________________________________________________________________________________