Állásajánlatok

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Pénzügyi- és Számviteli Osztály

pénzügyi- és számviteli osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Időszaki költségvetési jelentés, évközi mérlegjelentés, éves költségvetési beszámoló készítése, egyéb gazdasági adatszolgáltatás összeállítása, beszámoló mellékleteinek elkészítése, Előirányzat-nyilvántartás vezetése, saját hatáskörű előirányzat módosítások kezdeményezése, közreműködés az előirányzatokkal történő gazdálkodásban, Maradvány felhasználásra javaslat-tétel, maradvány elszámolás készítése, Kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése. Utalványozások érvényesítése. Likviditás nyomon követése, likviditási terv és egyéb pénzügyi előjelzések készítése, Főkönyv és analitikák egyeztetése, személyi juttatások könyvelésének ellenőrzése, egyeztetés a Magyar Államkincstárral, zárlati egyeztetések, valamint azok koordinálása, Részvétel a leltárak előkészítésében, elkészítésében, Részvétel a számviteli szabályzatok készítésében, aktualizálásában, Elemi költségvetés tervezése, Könyvvizsgáló, külső és belső ellenőrzések részére adatszolgáltatások összeállítása, koordinálása, Az osztályhoz tartozó munkatársak irányítása, munkafolyamatok megszervezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, pénzügyi-számviteli vagy gazdasági,

•         pénzügyi-számviteli-gazdasági területen szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Vezetői gyakorlat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

•         Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség vállalkozási vagy államháztartási szakon vagy megkezdett tanulmányok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelő,

•         CT-Ecostat programjának ismerete

•         Szakmai referencia

•         Pályázati elszámolásokban szerzett gyakorlat

•         Közbeszerzések lebonyolításában vagy ellenőrzésében szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

•         Rendszerszemlélet, proaktív hozzáállás, jó csapatjátékos, felelősségtudat, döntésképesség,

•         Magas fokú problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség szóban és írásban,

•         Szakmai elkötelezettség, lojalitás, rugalmasság, terhelhetőség, szakszerűség, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, személyes adatokat tartalmazó részletes, fényképes önéletrajz, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik és a pályázó hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-15/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi- és számviteli osztályvezető.

•         Elektronikus úton Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére a urban.edina@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Urbán Edina, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. február 11.

•         www.aeek.hu – 2019. február 11.

 

______________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Pénzügyi- és Számviteli Osztály

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vevői, szállítói számlák iktatásának felügyelete, könyvelésük felügyelete. Szerződések és egyéb kötelezettségvállalási dokumentumok kezelése, számlák szerződésvállaláshoz való kapcsolásának felügyelete. Bér- és egyéb vegyes tételek könyvelése. Analitikus kimutatások készítése. Havi, negyedéves, éves zárási és egyeztetési feladatok ellátása. Beszámoló készítésben való részvétel a Magyar Államkincstár részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő,

•         Pénzügyi-számviteli ismeretek, Államháztartási gazdálkodási ismeretek. – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Államháztartási (regisztrált) mérlegképes könyvelő vagy szakirányú diploma,

•         Államháztartási gazdálkodás területén, hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Ecostat program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-16/2019 , valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.

•         Elektronikus úton Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére a urban.edina@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Urbán Edina, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. február 11.

•         www.aeek.hu – 2019. február 11.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Ellátási osztály

ellátási osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzésének biztosítása a rendelkezésre álló gazdálkodói kereten belül. -Az anyag és eszközszükségletek megtervezése, beszerzési terv készítése, az igények és a keretek koordinálása. -A megfelelő beszállítók kiválasztásában közreműködés, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén 3 ajánlat bekérése, az ajánlatok kiértékelése, javaslattétel készítése. -Közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések esetén felelős a megalapozott szakmai specifikáció összeállításáért a szakmai osztállyal való egyeztetés alapján. Az intézményi cikktörzs átdolgozása, összevonások elvégzése, egyszerűbbé tétele. A raktárkészlet szakszerű tárolásának, az anyagok és az eszközök bevételezésének, kiadásának, cseréjének, visszavételezésének, selejtezésének irányítása. 9. Az osztályokra kiadandó anyagok összeállításának, elszállításuk kezdeményezésének és dokumentált átvételük biztosításának irányítása, megszervezése. -Felelős a havi osztályos anyagigények ütemterv szerinti kiadásáért, raktárból történő átvételének biztosításáért. -Felelős az irányítása alá tartozó analitikus anyagkönyvelés alábbi feladatainak elvégzéséért. -Felelős a leltározási ütemterv elkészítéséért, valamint a leltározások határidőre történő végrehajtásáért, kiértékeléséért. -Az elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek feltárása, hasznosításának, selejtezésének előkészítése és végrehajtásának irányítása. -A szakterületét érintő jogszabályok, szabályzatok, utasítások figyelemmel kísérése, ismertetése, végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szakirányú végzettség,

•         szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Logisztikai végzettség,

•         egészségügyben szerzett tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         CT-Ecostat rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-14/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ellátási osztályvezető.

•         Elektronikus úton Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére a urban.edina@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Urbán Edina, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. február 11.

•         www.aeek.hu – 2019. február 11.

 

 

________________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Kardiológiai osztály

kardiológus/belgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység járó- és fekvőbeteg szakorvosi feladatainak ellátása, ügyeletben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, belgyógyászat/kardiológia,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Kíváló szintű problémamegoldó képesség, csapatmunka, betegorientáltság, jó diagnosztikus képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, OONY-ba történt felvétel igazolása, tudományos tevékenység jegyzéke, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, végzettséget igazoló okiratok, MOK igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-14/2019 , valamint a munkakör megnevezését: kardiológus/belgyógyász szakorvos.

•         Elektronikus úton Dr. Horváth Nóra orvos igazgató részére a orvosigazgato@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Horváth Nóra, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. február 11.

•         www.aeek.hu – 2019. február 11.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Sürgősségi Betegellátó Osztály

szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sürgősségi szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) bér megegyezés szerint rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, oxyológia-sürgősségi szakorvos, belgyógyászat,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Problémamegoldó képesség, csapatmunka, betegorientáltság, jó diagnosztikus képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, OONY-ba történt felvétel igazolása, tudományos tevékenység jegyzéke, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, végzettséget igazoló okiratok, MOK igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-12/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakorvos.

•         Elektronikus úton Dr. Horváth Nóra orvos igazgató részére a orvosigazgato@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Horváth Nóra, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, orvos igazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. február 11.

•         www.aeek.hu – 2019. február 11.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Képalkotó Diagnosztika

radiológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakorvosi (röntgen, uh, ct) feladatok ellátása a Képalkotó Diagnosztikai Osztályon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, radiológia,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Kíváló szintű problémamegoldó képesség, csapatmunka, betegorientáltság, jó diagnosztikus képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, OONY-ba történt felvétel igazolása, tudományos tevékenység jegyzéke, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, végzettséget igazoló okiratok, MOK igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-13/2019 , valamint a munkakör megnevezését: radiológus szakorvos.

•         Elektronikus úton Dr. Horváth Nóra orvos igazgató részére a orvosigazgato@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Horváth Nóra, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. február 11.

•         www.aeek.hu – 2019. február 11.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Igazgatóság

titkárnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az orvos igazgató, de ezen belül az igazgatóság titkárnői teendőinek ellátása. A szervezeti egység hivatali, adminisztrációs és protokolláris tevékenységének ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Jó kommunikációs képesség és szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: titkárnő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. január 23.

•         www.aeek.hu – 2019. január 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

——————————————————————————————————————————-

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Ellátási osztály

ellátási osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzésének biztosítása a rendelkezésre álló gazdálkodói kereten belül. -Az anyag és eszközszükségletek megtervezése, beszerzési terv készítése, az igények és a keretek koordinálása. -A megfelelő beszállítók kiválasztásában közreműködés, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén 3 ajánlat bekérése, az ajánlatok kiértékelése, javaslattétel készítése. -Közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések esetén felelős a megalapozott szakmai specifikáció összeállításáért a szakmai osztállyal való egyeztetés alapján. Az intézményi cikktörzs átdolgozása, összevonások elvégzése, egyszerűbbé tétele. A raktárkészlet szakszerű tárolásának, az anyagok és az eszközök bevételezésének, kiadásának, cseréjének, visszavételezésének, selejtezésének irányítása. 9. Az osztályokra kiadandó anyagok összeállításának, elszállításuk kezdeményezésének és dokumentált átvételük biztosításának irányítása, megszervezése. -Felelős a havi osztályos anyagigények ütemterv szerinti kiadásáért, raktárból történő átvételének biztosításáért. -Felelős az irányítása alá tartozó analitikus anyagkönyvelés alábbi feladatainak elvégzéséért. -Felelős a leltározási ütemterv elkészítéséért, valamint a leltározások határidőre történő végrehajtásáért, kiértékeléséért. -Az elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek feltárása, hasznosításának, selejtezésének előkészítése és végrehajtásának irányítása. -A szakterületét érintő jogszabályok, szabályzatok, utasítások figyelemmel kísérése, ismertetése, végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szakirányú végzettség,

•         szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Logisztikai végzettség,

•         egészségügyben szerzett tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         CT-Ecostat rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ellátási osztályvezető.

•         Elektronikus úton Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére a vacikorhaz@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. január 21.

•         www.aeek.hu – 2019. január 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

___________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Sürgősségi Betegellátó Osztály

triage ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Triage ápolói feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, OKJ ápoló, sürgősségi szakápoló,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési nyilvántartásról szóló határozat, kamarai tagságot igazoló okirat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: triage ápoló.

•         Személyesen: Dr. Király Edit, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. január 16.

•         www.aeek.hu – 2019. január 16.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Sürgősségi Betegellátó Osztály

mentőtiszt/diplomás ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Triage feladatok elvégzése, illetve alapellátási egység működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, mentőtiszt/diplomás ápoló,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési nyilvántartásról szóló határozat, kamarai tagságot igazoló okirat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: mentőtiszt/diplomás ápoló.

•         Személyesen: Dr. Király Edit, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. január 16.

•         www.aeek.hu – 2019. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Központi Betegszállítás

betegszállító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Betegszállítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: betegszállító.

•         Elektronikus úton Dr. Király Edit részére a apolasiigazgatosag@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Király Edit, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2019. január 16.

•         www.aeek.hu – 2019. január 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

________________________________________________________________________________________________