Pályázat

 

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Igazgatóság

belső ellenőrzési vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         A ktgvetési szervek belső kontrollrendsz.ről és belső ell.ről szóló 370/2011.(XII.31)Korm.rend. – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, nem áll belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).

•         Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.70.§(4)bek.meghatározott engedély megléte.

•         (A nyilvántartással, továbbképzéssel kapcsolatos részletszabályokat a 370/2011.(XII.31) Korm.rendelet, valamint a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzésről szóló 28/2011.(VIII.3) NGM rendelet tartalmazza).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, jogi szakvizsga,

•         Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

•         Egészségügyi intézménynél belső ellenőrként szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Mérlegképes könyvelő vagy könyvvizsgálói képesítés.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Felelősségvállalás, megbízhatóság.,

•         Kiváló szintű Problémamegoldó képesség, önállóság.,

•         Kiváló szintű Együttműködési és konfliktuskezelési képesség.,

•         Kiváló szintű Kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.,

•         Kiváló szintű Igényesség, rendszeretet, szabálykövetés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél és fényképes szakmai önéletrajz, amely bemutatja a pályázó eddigi szakmai tevékenységét.

•         a 28/2011. (VIII.3) NGM rendelet 1/A §.-ában előírt végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

•         a belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély másolata

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére a vacikorhaz@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Jávorszky Ödön Kórház, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2018. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.javorszky.hu honlapon szerezhet.

 

____________________________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Központi Műtő

műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Központi Műtőben képzettségének és kompetenciájának megfelelően végzi a szakasszisztensi feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Emelt szintű szakképesítés, műtős szakasszisztensi szakképesítés,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű csapatmunka, etikus viselkedés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, működési nyilvántartásról szóló határozat, kamarai tagságról szóló igazolás, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramár Rozália nyújt, a 06-27-620-615 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Városi Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műtős szakasszisztens.

•         Elektronikus úton Kramár Rozália részére a kramar@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Kramár Rozália, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, ápolási igazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2018. augusztus 17.

•         www.aeek.hu – 2018. augusztus 17.

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Központi Műtő

vezető műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rábízott szervezeti egység és dolgozók szakmai irányítása, ellenőrzése, megfelelő működés biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, műtős szakasszisztensi szakképesítés,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű csapatmunka, etikus viselkedés, szakmai és vezetői készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, működési nyilvántartásról szóló határozat, kamarai tagságról szóló igazolás, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, megpályázott állással kapcsolatos szakmai és vezetői koncepció, végzettséget igazoló okiratok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramár Rozália nyújt, a 06-27-620-615 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Városi Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-6/2018 , valamint a munkakör megnevezését: vezető műtős szakasszisztens.

•         Elektronikus úton Kramár Rozália részére a kramar@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Kramár Rozália, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, helyi Pályázat Elbíráló Bizottság javaslata, ápolási igazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2018. augusztus 17.

•         www.aeek.hu – 2018. augusztus 17.

 

____________________________________________________________________________________

 

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Pénzügyi osztály

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vevői, szállítói számlák iktatásának felügyelete, könyvelésük felügyelete. Szerződések és egyéb kötelezettségvállalási dokumentumok kezelése, számlák szerződésvállaláshoz való kapcsolásának felügyelete. Bér- és egyéb vegyes tételek könyvelése. Analitikus kimutatások készítése. Havi, negyedéves, éves zárási és egyeztetési feladatok ellátása. Beszámoló készítésben való részvétel a Magyar Államkincstár részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő,

•         Pénzügyi-számviteli ismeretek, Államháztartási gazdálkodási ismeretek. – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, Államháztartási mérlegképes könyvelő vagy szakirányú diploma,

•         Államháztartási gazdálkodás területén, hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Ecostat program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramár Rozália nyújt, a 06-27-620-615 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.

•         Elektronikus úton Kramár Rozália részére a kramar@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Kramár Rozália, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás, főigazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2018. július 18.

•         ESTV – 2018. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

________________________________________________________________________________________________

 

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Aneszteziológia-intenzív osztály

intenzív szakápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intenzív szakápolói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) bér megegyezés szerint rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Emelt szintű szakképesítés, intenzív szakápoló,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartásról szóló határozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramár Rozália nyújt, a 06-27-620-615 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Városi Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intenzív szakápoló.

•         Elektronikus úton Kramár Rozália részére a kramar@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Kramár Rozália, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu – 2018. július 26.

•         www.aeek.hu – 2018. július 26.