Újszülöttek anyakönyvezése

Az újszülöttek gyors és pontos anyakönyvi ügyintézésének lebonyolításához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • az anya személyi igazolványa
 • az anya lakcímkártyája (amennyiben van)
 • házassági anyakönyvi kivonat vagy
 • apasági nyilatkozat
 • amennyiben az anya családi állapota elvált, a jogerős bontó ítélet

Felhívjuk figyelmét, hogy az anyakönyvezés során a gyermek lakcímkártyájára minden esetben az anya állandó lakcíme kerül, illetve a gyermek TAJ kártyáját és adókártyáját is erre a címre postázza a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár.

Az újszülöttek anyakönyvezése minden esetben a „betegágy” mellett történik a gyermek születését követő legelső munkanapon.


Ügyintézés beteg elhalálozása esetén

1./ A hozzátartozónak, vagy az általa megbízott személynek azon a KÓRHÁZI OSZTÁLYON kell kezdeni az ügyintézést, ahol a halál bekövetkezett.

Az illetékes osztályon megkapja, a személyi okmányokat, valamint a személyes tárgyakat, illetve még a beteg által behozott régi zárójelentést, egyéb orvosi dokumentációt, valamint az esetleges igazolásokat a munkahely felé.

Elhunytak anyakönyvezéséhez szükséges dokumentáció:

 • halott személyi igazolványa
 • halott lakcímkártyája
 • halott családi állapotát igazoló hivatalos okirat (házassági anyakönyvi kivonat, özvegység esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • halottvizsgálati jegyzőkönyv (patológia állítja ki)
 • KSH Halálozási Lap (temetkezési vállalkozó általi ügyintézésben a vállalkozó intézi, egyéni ügyintézés esetén a Betegfelvételi Iroda tölti ki)

2./ A boncolás mellőzésére vonatkozó igényt szintén az OSZTÁLYON kell jelezni és a kérelmező nyomtatványt kitölteni.

A boncolás mellőzőséhez három engedély szükséges:

 • osztályvezető főorvosi
 • patológus szakorvosi
 • igazgatósági

Csak mindhárom engedély megléte teszi lehetővé a boncolás elengedését.

3./ A hozzátartozónak lehetősége van megbíznia egy temetkezési vállalkozást, aki hivatalosan a nevében eljár. (A temetkezési vállalkozó kiválasztása egyéni döntés, a kórház dolgozói ehhez javaslatot nem adhatnak!)

Az elhunyt temetésre való felkészítéséhez szükséges ruhákat a hozzátartozónak a temetkezési vállalkozónak kell átadnia.

4./ Az elhunyt elszállítása csak a hűtési díj kifizetése után lehetséges, mely napi 4500,-Ft (az ÁFA-t tartalmazza), és a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő munkanaptól lesz felszámolva.

A kórház patológiai osztályán lehetőség van az elhunytat megtekinteni, egy korábban egyeztetett időpontban:

10 órától – 12 óráig

Telefonszám: 06-27/620-620, – 1161 mellék

5./ Amennyiben az elhunyttal kapcsolatos ügyintézést egyénileg szeretné intézni, abban az esetben azt szintén a 4. pontban megjelölt időpontban teheti meg. Ebben az esetben a Patológiai osztály adja ki kérésre a halottvizsgálati bizonyítvány 4 példányát.

További dokumentumok kiadását (boncolási jegyzőkönyv másolata, zárójelentés másolata)

a Betegfelvételi Irodán, a 06/27/620-620/1408-as melléken kell kérelmezni.