Újszülöttek anyakönyvezése

Az újszülöttek gyors és pontos anyakönyvi ügyintézésének lebonyolításához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • az anya személyi igazolványa
 • az anya lakcímkártyája (amennyiben van)
 • házassági anyakönyvi kivonat vagy
 • apasági nyilatkozat
 • amennyiben az anya családi állapota elvált, a jogerős bontó ítélet

Felhívjuk figyelmét, hogy az anyakönyvezés során a gyermek lakcímkártyájára minden esetben az anya állandó lakcíme kerül, illetve a gyermek TAJ kártyáját és adókártyáját is erre a címre postázza a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár.

Az újszülöttek anyakönyvezése minden esetben a „betegágy” mellett történik a gyermek születését követő legelső munkanapon.


Ügyintézés beteg elhalálozása esetén

A Hozzátartozónak, vagy az általa megbízott személynek azon a KÓRHÁZI OSZTÁLYON kell kezdeni az ügyintézést, ahol a halál bekövetkezett:

 • Az illetékes osztályon megkapja a személyi okmányokat, valamint a személyes tárgyakat, illetve még a beteg által behozott dokumentációt, valamint az esetleges igazolásokat a munkahely felé.
 • Boncolás mellőzésére vonatkozó igényt szintén az OSZTÁLYON kell jelezni és a kérelmező nyomtatványt kitölteni. (Életbiztosítás esetén egyeztessenek a Biztosítóval, hogy van-e szükség kórboncolásra és annak eredményére.)
  A boncolás mellőzéséhez három engedély együttesen szükséges:
  1. Osztályvezető főorvosi   2. Patológus osztályvezetői   3. Igazgatósági

Az elhunyt személyi igazolványával és lakcímkártyájával a Hozzátartozó megbíz egy temetkezési vállalkozást, aki hivatalosan a nevében eljár. (A temetkezési vállalkozó kiválasztása egyéni döntés, a Kórház dolgozói ehhez javaslatot nem adhatnak!).
Amennyiben az Anyakövezést nem a megbízott Temetkezés, hanem a Hozzátartozó intézi (egyéni ügyintézés), az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

 • Elhunyt személyi igazolványa,
 • Elhunyt lakcímkártyája,
 • Elhunyt családi állapotát igazoló hivatalos okirat (házassági anyakönyvi kivonat, özvegység esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • Halottvizsgálati bizonyítvány (HVB) I-IV. példánya, mely a Patológiai Osztályon vehető át.
 • KSH Halálozási Lap (Temetkezési vállalkozó intézi / egyéni ügyintézés esetén a Betegfelvételi Iroda tölti ki).

A Hozzátartozónak lehetősége van az elhunyt részére ruhát behoznia, amelyet a temetkezési vállalkozónak/ a Patológia Osztály munkatársainak adhat át.

A Kórház Patológiai osztályán lehetőség van az elhunytat megtekinteni, egy személyesen vagy telefonon (+30 30 799 0811) előre egyeztetett időpontban.

Az elhunyt hűtéséért a Kórház hűtési díjat számít fel, mely napi 4500,-Ft (az ÁFA-t tartalmazza), mely a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő munkanaptól lesz felszámolva, ezt a megbízott Temetkezés munkatársa téríti meg a kórház Pénztárában).

További dokumentumokat kikérni (Boncolási jegyzőkönyv, Kórházi dokumentáció) a Szakrendelő földszintjén a Betegfelvételi Irodán, vagy a 06/27/620-620/1408-as melléken lehetséges, bővebben lásd : http://www.javorszky.hu/wordpress/?page_id=4372

További információ, tájékoztatás az alábbi telefonszámon:

Halotti ügyintéző: Pál Kitty +36 30 799 0811

Személyes ügyintézés a Patológia Osztályon: munkanapokon 10:00-12:00között