Az Intézményen belül járóbeteg ellátást nyújtó szervezeti egységek rendelési idejüknek megfelelően biztosítják a betegek ellátását.

Pihenőnapokon és munkaszüneti napokon kizárólag sürgősségi ellátás igénybevételére van lehetőség.

Amennyiben lakhelye ellátási területünkön kívüli, de mégis igénybe kívánja venni szakrendeléseinket, kérjük előzetesen egyeztessen a felkeresni kívánt szakrendeléssel. Az érvényben levő Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint: „a szervezeti egységek szabad kapacitás esetén – előzetes orvos igazgatói engedéllyel – ellátási területen kívüli beteget is fogadhatnak.”

A járóbeteg felvételhez szükséges alapvető okmányok, dokumentumok:

Spontán jelentkezés (beutaló nélkül)TAJ kártya
Személyi igazolvány, lakcímkártya
Előző leletek
Külföldi állampolgárok esetén útlevél (amennyiben van, európai egészségbiztosítási kártya vagy más biztosítotti jogviszonyt igazoló dokumentum)
(Díjfizetési igazolás, ha jogszabály kötelezi)
Beutalóval való jelentkezésBeutaló
TAJ kártya
Személyi igazolvány, lakcímkártya
Előző leletek
Külföldi állampolgárok esetén útlevél (amennyiben van, európai egészségbiztosítási kártya vagy más biztosítotti jogviszonyt igazoló dokumentum)
(Díjfizetési igazolás, ha jogszabály kötelezi)
Kezelési lap alapján történő rendszeres kezelés, gondozás és kúraKezelési, gondozási lap
TAJ kártya
Személyi igazolvány, lakcímkártya
Előző leletek
Alkalmassági vizsgálatra való jelentkezésTAJ kártya
Személyi igazolvány, lakcímkártya
Beutaló
Előző leletek (Díjfizetési igazolás)

Nem szükséges Beutaló az alábbi szakellátásokon történő megjelenéshez:

 • Általános traumatológia
 • Bőrgyógyászat
 • Fül-orr-gégészet
 • Nőgyógyászat
 • Nőgyógyászati onkológia
 • Klinikai onkológia
 • Általános sebészet
 • Szemészet
 • Urológia
 • Pszichiátria

Az egyes szakrendelések, ambulanciák rendelési idejéről, az előjegyzések módjáról (a Synlab Kft által működtetett Központi Laboratóriumot is beleértve), a szakrendelések Beutaló kötelezettségéről részletes információk megtalálhatók intézményünk honlapján az Előjegyzés menüpontban.

Akár időpontra érkezik, akár sürgősséggel, a szakrendelésen való megjelenés előtt regisztrálnia szükséges a Szakrendelő földszintjén levő Kartonozóban.

Ez alól kivételt képeznek az alábbi szakrendelések (vagyis a regisztráció az adott szervezeti egységben történik):

 • Fizioterápia
 • Foglalkozásegészségügy
 • Gasztroenterológia szakrendelés
 • Izotóp Diagnosztika és Terápia
 • Központi Képalkotó Diagnosztika (röntgen, ultrahang, CT)
 • Központi Laboratórium
 • Mammográfia
 • Tüdőgondozó

Az előzetes időpont egyeztetés alapján érkező betegek ellátása elsődleges, azonban kivételt képeznek a sürgős, azonnali ellátást igénylő betegek, a mentőszolgálat által szállított betegek, valamint az egészségügyi dolgozók ellátásai.

Ha nem tud az előre egyeztetett időpontban megjelenni a vizsgálaton, kérjük mondja le időpontját!

Lehetséges betegutak:

Amennyiben Ön a felkeresetten kívül más szakellátást nem igényel, akkor szakorvosa lezárja az Ambuláns lapját, elkészíti szakvéleményét, ellátja terápiás javaslattal, recepttel, betegszállítási vagy utazási utalvánnyal – ha szükséges – és visszairányítja az alapellátáshoz. Amennyiben a szakorvos ellenőrző vizsgálatot tart indokoltnak, megállapodnak ennek időpontjáról (jellemzően az elsődleges ellátáshoz képest 3-12 hónapon belül). A kontroll vizsgálatok sora addig folytatható, míg szakorvosa úgy ítéli meg, hogy Ön gyógyult. Egyes krónikus megbetegedések esetén szakorvosa javasolhatja a gondozásba vételét. (Egy éven túli megjelenés már nem számít kontroll vizsgálatnak, vagyis a beutaló köteles szakrendelésekre új Beutaló szükséges.)

Ha az Ön ellátásának folyamatába más szakellátást is szükséges bevonni, akkor a szakorvos Beutalóval fogja a megfelelő szakellátáshoz irányítani, aminek eredményével újra jelentkeznie kell.

Ha az elsődleges ellátás után Ön járóbetegként nem kezelhető, a szakorvos a Sürgősségi Betegellátó Osztályra irányítja Beutalóval, mellékelve szakvéleményét, az addig elvégzett vizsgálatok leleteit.

Ha Ön járóbetegként nem kezelhető viszont sürgősségi ellátást nem igényel, szakorvosa a megfelelő fekvőbeteg osztályra előjegyezteti és ellátja az adott osztályra szóló Beutalóval, melyen szerepel szakvéleménye, a felvételt indokló diagnózisa, a felvétel pontos dátuma.

INTÉZMÉNYÜNKBEN KÉRJÜK AZ ALÁBBIAK BETARTÁSÁT:

 • Dohányozni és szeszes italt fogyasztani a Kórház és Szakrendelő területén belül TILOS.
 • A kórház területén bármilyen kép-, illetve hangfelvétel csak a tervezett felvétel körülményeit tartalmazó írásbeli kérelemre megadott főigazgatói engedély alapján lehetséges a kórházban tartózkodók adatvédelmi és más személyiségi jogainak tiszteletben tartásával. A felvételen beteg beazonosíthatóan csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával szerepelhet.
 • A kórház valamint a Szakrendelő területére – a segítő kutyák kivételével (a vakvezető, a mozgáskorlátozott személyt segítő, a hangot jelző,a rohamjelző, a személyi segítő és a terápiás kutya. ) – háziállatot behozni TILOS.

A Szakrendelő és Kórház épületeiben nincs lehetőség a járóbetegek vagyontárgyainak, ruházatának őrzésére. Erre tekintettel kérjük, hogy értéktárgyaikat a vizsgálatok alkalmával vigyék magukkal, valamint azok megóvására a lehető legnagyobb figyelmet fordítsanak!