Betegjogi képviselő: Bérczi Ildikó

Telefonszám:+3620/4899506

munkaidőben hétfőtől csütörtökig: 8:00-16:30

péntek: 8:00-14:00 óra között

E-mail cím: ildiko.berczi@ijsz.bm.gov.hu

Fogadóóra helye és időpontja: előre egyeztetett időpontban

A jogvédelmi képviselő az integrált jogvédelmi szolgálat (IJSZ) munkatársa. A jogvédelmi képviselő az egészségügyi intézménytől független személy.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number:+3620/489-9614

 

Egészségügyi ellátása során Önt az alábbiak illetik meg:

  • Megfelelő egészségügyi ellátás
  • Emberi méltóság tiszteletben tartása
  • Kapcsolattartás
  • Az egészségügyi dokumentáció megismerése
  • Önrendelkezés és az ellátás visszautasítása
  • Teljes körű tájékoztatás
  • Orvosi titoktartás
  • Egészségügyi intézmény elhagyása

Kérjük, hogy ellátása során az egészségügyi dolgozók és a betegtársak jogainak tiszteletben tartásával működjön együtt

Egészségügyi ellátása során felmerült betegjogi sérelmek esetén fordulhat az illetékes betegjogi képviselőjéhez.