Névadónk

 Dr. Jávorszky Ödön 1906. november 12-én született Vácon. Itt végezte elemi iskoláit, majd tanulmányait a Piarista Gimnáziumban folytatta. 1925-ben belépett az irgalmasok rendjébe és hat évvel később fogadalmat tett. Szerzetesként tanult a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karán, ahol 1939-ben orvosdoktorrá avatták. A háború sújtotta Magyarországon több városban praktizált. A rend feloszlatása után visszaköltözött szülővárosába. Nevéhez fűződik a váci sebészet, traumatológia, belgyógyászat, gégészet és szülészet elindítása. Teljes életét és szakmai tudását a magasabb szintű egészségügyi ellátás kialakításának, illetve a fiatal kollégák tanításának szentelte. Részt vet a jelenlegi kórház beindításában. 1975. június 21-én, nyugdíjba vonulása után másfél évvel halt meg abban a kórházban, amelyért egész életében harcolt. Emléktáblája az első emeleten található. 1991. óta nevét méltán viseli intézményünk. Emlékére felesége alapítványt hozott létre, a kórházi betegellátás pénzügyi megsegítésére, valamint az ő neve fémjelzi a minden évben kiadásra kerülő tudományos pályadíjakat is. Hamvai az alsóvárosi temetőben nyugszanak.

Argenti Döme 1809. szept. 26-án született városunkban. Orvosi oklevelének megszerzése után itt telepedett le 1836-ban. Német kollégája – Hahnemann – hatása alatt, egy újfajta gyógymód, a homeopátia (hasonszervi kezelés) magyarországi bevezetésének harcos híve lett. Ennek az új gyógymódnak köszönhetően, a század ötvenes éveitől, a váci arisztokrácia és papság kedvelt, keresett orvosa. Kezelte Madách Imrét és Tompa Mihályt is. 1866-tól a Magyar Homeopaták Egyesületének elnöke. Itthon és külföldön is elismert szakember hírében állt. Magyarsága és a váci emberek egészségéért tett munkássága előtt tisztelegve nevezték el róla 1991-ben a városi kórház előtti teret. Emléktáblája a Köztársaság út 6. sz. alatti házon található, annak a háznak a falán, ahol megszületett, orvosi hivatását folytatta és hunyt el 1893. október 27-én. Hamvai az alsóvárosi temetőben nyugszanak.

Kórháztörténet

Egy új kórház szükségességének gondolata már a múlt század 30-40-es éveiben felvetődött, ugyanis az 1920-as években a Burgundia utcában működő 20 ágyas szegényház jellegű kórház –ma Idősek Otthona-, valamint a város főterén, 30 ággyal rendelkező Irgalmas Kórház szolgálta ki a betegeket. 1946. február 28-án a képviselőtestület úgy határozott, hogy szerződést köt az irgalmas renddel, egy 120 ágyas városi kórház közös működtetéséről. 1970-ig ebben az ún. régi kórház épületében működött szülész-, belgyógyász-, orr-, torok-, gége- és szemészeti osztályokkal a városi kórház.

Az új kórház helyének kitűzésére, az első karó leverésére 1966. május 2-án került sor.  1970. március 25-én, Szőnyi Tibor néven, új struktúrával kezdte meg gyógyító tevékenységét az egészségügyi intézmény. A 476 ágyas, korszerűen felszerelt kórház 455 fős személyzettel kezdte meg működését. Az akkor 162 millió forintos beruházás 130 ezer lakos ellátását biztosította. 1972-ben a kórház szomszédságában elkészült az új Véradó Állomás. 1974-ben megkezdődött a pavilonok építése a főépület mellett, amiből hármat 1976-ban az elmebetegek részére, 1978-ban pedig egyet, a belgyógyászati jellegű betegek részére adtak át. 1975-ben 16 ágyas jól felszerelt koraszülött részleg és koronária-őrző került kialakításra. 1977-ben a szobi és dunakeszi szakrendelői intézeteket a Szőnyi Tibor Kórház és Intézményeihez integrálták.

1980-ban 32 munkahelyes szakrendelő-intézet került átadásra, közvetlenül a kórház főépületével egybeépítve. A központi labor itt kapott végleges elhelyezést. Még ugyanebben az évben saját erőből megszerveződött a Sürgős Betegfelvételi Részleg (SBR). Elkészült a helikopter leszálló, valamint a parkoló is. 1982-ben került átadásra a szakrendelői röntgen részleg. 1983-ban megyei központi egészségügyi mosoda épült a kórház területén. 1984-ben bővítették a műtőkapacitást 2-ről 4-re. A gégészeti osztály kiköltözött a régi kórházba, helyén szülőszoba és szülészeti műtő került kialakításra. 1986-ban a betegek és a dolgozók étkezését kétezer adagos, holland gépsorokkal felszerelt modern konyha biztosította a rekonstrukciónak köszönhetően. Megépült az új étterem. 1991-től Dr. Jávorszky Ödönnek, a kórház egykori sebész főorvosának a nevét viseli az intézmény.  Emlékére felesége alapítványt hozott létre, a kórházi betegellátás támogatására. 1991-ben létesítették a Röntgen osztály CT részlegét.

Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID), a kelet-európai országok rendszerváltozása után, fejlesztési programot alakított ki ezen országok egészségügyi ellátásának fejlesztése céljából. E program keretében kórházi partnerkapcsolatok kialakítását finanszírozta és irányította, amerikai központi költségvetésből.  Magyarországon a váci Jávorszky Ödön Kórház került kijelölésre a partnerkapcsolatok ezen 3 éves időtartamára. A Novant Health és a Jávorszky Kórház együttműködése 1993-ban kezdődött. Együttműködésük fő célja, hogy csökkentsék az egészségügyi ellátás költségeit, – elsősorban a kórházi ápolási napok számának csökkentésével, – a betegek változatlanul magas minőségű ellátása mellett. A két intézmény szakembereiből nemzetközi teameket hoztak létre, melyek különböző szakterületeken, különböző módszerekkel dolgoztak a cél eléréséért.

1995-1998-ban megvalósult a rekonstrukció I. és II. üteme, melynek keretein belül új Intézeti Gyógyszertár alakult ki, és felújításra került a Központi Labor és a Központi Sterilizáló. A Központi Műtőblokk teljes felújítása, az új Központi Intenzív Osztály valamint az új Sürgős Felvételi Részleg megépítésére is sor került.

2000 júniusában egy hosszú folyamat eredményeként a kórház megkapta az ISO tanúsítási oklevelet. A lakosság számára ez azt jelentette, jelenti, legyen szó új élet adásáról, betegségek gyógyításáról, ezek a folyamatok szabályozott, ellenőrzött  körülmények között zajlanak.

2004-2005-ben megvalósult a rekonstrukció III. üteme. Ennek köszönhetően a délnyugati oldal teljes felújítása megtörtént (betegszobák, orvos-és nővérszobák, vizesblokkok, liftcserék, füstmentes lépcsőház kialakítása), a szülőszobát és a nőgyógyászati műtőt klimatizálták. 2005-ben a kórház területén megépült a Tüdőgondozó.

2011-2013 között Európai Uniós támogatással valósult meg a rekonstrukció IV. üteme. A mintegy 2 milliárd forint összegből megvalósuló beruházás 2013-ban fejeződött be, melynek eredményeként az intézmény közel 10 ezer négyzetmétere újult meg. Modernizálásra került a főépület északi szárnya, valamint a pavilonsorok teljes átépítése is megtörtént. A maximum öt ágyas kórtermek saját vizesblokkal és új bútorokkal kerültek kialakításra, valamint a betegszobákban 426 ágyat tettek komfortosabbá. A társszakmák egymás mellett történő elhelyezésével az eddiginél is magasabb szakmai színvonalú gyógyító munka vált valóra a kor elvárásainak és kihívásainak megfelelve. Nagy értékű diagnosztikai és terápiás eszközök (CT, laparoszkópos torony) is beszerzésre kerültek, melyek elősegítik a pontosabb diagnózis felállítását, illetve a gyógyuláshoz szükséges terápia beállítását.

Főigazgatóink:

 • 1969-1988   Dr. Kollár Lajos
 • 1988-1996   Dr. Szőnyi Mihály
 • 1996-2000   Dr. Tóth János
 • 2001-2003   Dr. Bodnár Attila
 • 2003-2004   Dr. Elek Attila
 • 2005-2010   Dr. Erős András
 • 2010-2010   Bárány Zsolt
 • 2011-2011   Dr. Kázmér Tibor
 • 2011-2011   Dr. Molnár Csaba
 • 2012-2017  Sámoly György
 • 2018- Dr. Urbán Edina