Kórházhigiénés Szolgálat

Higiénés Szolgálat a kórház megnyitása óta (1970) működik az intézetben. Az első higiénikus főorvos Dr. Kőrös Károly volt, aki ezt a feladatot 1981- g látta el. Majd átmenetileg Dr. Nagy Endre a Központi Laboratórium vezetője és Dr. Kovács Imre főgyógyszerész látta el a munkát. Dr. Péter Judit a Csecsemő-és Gyermekgyógyászati osztály vezetője 1982 és 1990 között, 1991- 93- ig pedig Dr. Bartha Györgyi belgyógyász szakorvos volt a kórházhigiénikus főorvos. Dr. Kőhalmi Margit közegészségtan- járványtan szakorvos 1993 júniusa óta vezeti a Kórházhigiénés osztályt.

Az osztály feladata a beteg ellátás, a diagnosztikus, a terápiás tevékenységek, az ápolási folyamatok tárgyi és személyi feltételei biztosításának az ellenőrzése, a beteg ellátás során a szakmai és a higiénés előírások betartásának a felügyelete. Az egészségügyi ellátással összefüggő (nosocomialis) fertőzések felügyeletének a rendszerét 1995- ben kezdtük el kiépíteni. Először a műtétes osztályokon vezettünk be minden fertőzésre kiterjedő, folyamatos adat gyűjtést, majd 2005- l a belgyógyászati jellegű osztályokon is sikerült az időszakos adatgyűjtés bevezetése. A gyűjtött adatokat évente illetőleg az adat gyűjtési időszak végén elemezzük és az eredményekről tájékoztatjuk az osztályokat. Az egészségügyi ellátással összefüggésben kialakuló fertőzéseknek a beteg forgalomhoz viszonyított gyakorisága, kórházunkban, az irodalmi adatokhoz hasonló.

Osztályvezető főorvos: dr. Szekeressy Zsuzsanna

Népegészségügyi ellenőr: Kerezsi-Szabó Noémi

Osztály helye: Főépület, földszint, a BÜFÉ mellett