Jávorszky Ödön Kórház

a 2020. évi C. törvény és az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján

pályázatot hirdet az

Endokrinológiai Szakambulancián

endokrinológus szakorvos

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Jávorszky Ödön Kórház Endokrinológiai Szakambulanciáján szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020. évi C. törvény és az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, belgyógyász – endokrinológus szakvizsga,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   Részletes fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, kamarai tagságot igazoló okirat, működési nyilvántartásról szóló igazolás, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: endokrinológus szakorvos,

vagy

•    Elektronikus úton Neuzsitek Natália (Humánpolitikai Osztály) részére a munkaugy@javorszky.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.május 3.