Jávorszky Ödön Kórház

a 2020. évi C. törvény és az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján

pályázatot hirdet a

Kardiológiai Szakrendelőben

vezető kardiológus szakorvos

munkakör betöltésére

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása. Az ellátás működésének megszervezése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése. A szervezeti egység járóbeteg szakorvosi feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020. évi C. törvény és az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, kardiológus és/vagy belgyógyász, intenzív terápiás szakorvos vagy szakvizsga előtt álló orvos,
  • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
  • Kiváló szintű betegorientáltság,
  • Kiváló szintű csapatmunka, együttműködés,
  • Kiváló szintű diagnosztikus képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, kamarai tagságot igazoló okirat, működési nyilvántartásról szóló igazolás, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•      Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: vezető kardiológus szakorvos.

•   Elektronikus úton Soós Viktória (Humánpolitikai Osztály) részére a munkaugy@javorszky.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 3.